Om Oss – Tumleheds Bygg AB

Om oss

Tumleheds Bygg AB startades som enskild firma i februari 1997 av Thore Olofsson och sonen Martin Olofsson, båda med gedigen branscherfarenhet. Företaget omvandlades strax därefter till ett handelsbolag för att 1999 ombildas till ett aktiebolag.

Vi anser att det är viktigt att delta i utbildningsprogram som är viktiga i branschen. Detta medförde bland annat att vi 2002 blev behöriga att utföra arbeten enligt BVV (Byggkeramikrådets branschregler för våtrum).

Miljön är viktig för oss och det är en stor del av vårt dagliga arbete med allt vad det innebär såsom källsortering av rivningsmaterial och omhändertagande av miljöfarligt avfall.

Alla anställda genomför en grundläggande miljöutbildning och vi håller oss hela tiden uppdaterade vad gäller miljöarbete. Vårt intresse för miljön har gjort att vi är miljödiplomerade av Göteborgs stad sedan 2003.

I vår kundkrets finns avtalskunder som Folksam, If, Trygg Hansa, Länsförsäkringar och Riksbyggen samt icke avtalsbundna kunder som bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.