När du fått en skada i ditt hem – Tumleheds Bygg AB

Skadehantering, steg för steg

Du har säkert en del funderingar i samband med skadan som drabbat dig och ditt hem. Vi på Tumleheds Bygg AB är måna om att du ska få en så professionell och smidig skadehantering som möjligt. Här förklarar vi de vanligaste händelserna i din skadereparation.

Besiktning

Vid besiktning tar besiktningsmannen reda på skadans omfattning och orsak. Därefter tas beslut om vad som ska repareras och hur detta skall göras.

Kalkyl

När hela skadans omfattning är känd upprättas en kostnadskalkyl som skickas till försäkringbolaget för godkännande. Kostnaderna i kalkylen som ej försäkringsbolaget ersätter så som självrisk och åldersavskrivningar offereras dig.

Tidsplan

Preliminär tidsplan bedöms vid första besiktningen, skadans omfattning kan dock vara svårbedömd på förhand och tidsplanen kan därför komma att ändras. Exempelvis kan avfuktning efter friläggning vara nödvändig. Avfuktningstiden fastställs av en fukttekniker anlitad av Tumleheds Bygg AB.

Först efter avslutad avfuktning, när fuktteknikern återrapporterat till oss att skadan är torr och att inget mer behöver rivas, kan tid bokas in för återställande av skadan.

Fler hantverkare utöver Tumleheds Bygg AB kan vara involverade som t.ex. elektriker, rörmokare, mattläggare, kakelsättare och målare.

Förberedelser och materialval

För att arbetet skall gå så snabbt och smidigt som möjligt, är det viktigt att alla materialval/tilläggsarbeten är klara innan rivning/arbetet påbörjas.

När reparationen påbörjas bestäms det tillsammans med Tumleheds Bygg AB hur nyckeln till din bostad skall hanteras.

Tumleheds Bygg AB ska, i den mån det är möjligt, undvika att det blir smutsigt i huset, men det är svårt att hålla helt rent från damm. Arbetet underlättas om du gör plats så vi kan ta oss fram och arbeta med skadan. Plocka undan t.ex. ömtåliga saker så att skador undviks.

Dina egna kostnader (faktureras dig)

Självrisken. Varierar beroende på vilken typ av skada som inträffat. I de flesta fall meddelas självriskens belopp av handläggaren i samband med att skadan anmäls.

Åldersavdrag görs på rivning och återställandet av ytskik, tätskikt och installationer. Åldersavdraget beräknas både på arbete och material och görs pga. materialets värdeminskning

Merkostnader i samband med återställandet pga nya normer eller branschkrav.

Ändringar och tilläggsarbeten.

(Försäkringen ersätter endast återställning till likvärdigt som innan skadan. Vid tilläggsarbeten där ROT-avdraget kan nyttjas, ansvarar du som beställare för att de uppgifter som krävs, inkommer innan arbetet startar.)

Slutbesiktning

För mindre skador behövs sällan någon slutbesiktning. Vi på Tumleheds Bygg AB ansvarar för att arbetet är komplett och korrekt utfört.

Nöjd kund-enkät

Vi på Tumleheds Bygg AB är mycket måna om att Du som kund är nöjd med utfört arbete. Är du inte nöjd så är det viktigt för oss att veta det och vad Du i så fall inte är nöjd med. Detta så att vi vet hur vi i framtiden kan förbättra oss. Därför är vi tacksamma om du fyller i och skickar in ”nöjd kund-enkäten” som överlämnas till dig av servicesnickaren vid avslutat arbete.

Miljöarbete

Tumleheds Bygg AB är miljödiplomerade av Göteborgs Stad och arbetar därför med godkända byggmaterial ur miljösynpunkt. Vi ställer också krav på korrekt hantering av byggavfallet, det gäller både källsortering och hantering av farligt avfall.

Till dig som bor i bostadsrätt

När ytskikten faller på Brh*

Tumleheds Bygg AB skickar offert till BRH för påskrift och beställning av ytskikt.

Brh kontaktar sitt försäkringsbolag och får bekräftat av dem, vilka av kostnaderna på offerten som de står för.

Brh är betalningsansvarig av den påskrivna offerten efter slutfört arbete.

*Bostadsrättsinnehavare

Prisuppgifter

Vi debiterar 520:-/tim + moms för privatpersoner, på det tillkommer en servicebilskostnad på 105:- + moms/mil

Vi tar ut ett arvode på 15% på inköpt material och anlitade underentreprenörer

Vi börjar debitera från och med det då vår servicesnickare lämnar kontoret tills dess att han har återvänt och skrivit klart arbetsordern.
Däremellan ska han hämta eventuellt material, utföra arbetet och bortforsla eventuellt skräp/emballage.

Minsta tid vi debiterar är 2 timma + milkostnad

Vi erbjuder ROT-avdrag