Miljö_gammal

 

Tumleheds Bygg AB är miljödiplomerad av Göteborgs Stad.

Genom att gå från ord till handling i miljöarbetet, visar företaget föredömlig framsynthet och ansvarskänsla.
Miljöarbetet är ett viktigt steg på vägen mot en bättre miljö i Sverige och resten av världen.

I miljöplanen är den ständiga strävan, att ha mätbara och uppföljningsbara mål.

MILJÖPLAN 2016;

Miljöaspekt: Transporter
Mål 1: Minska koldioxidutsläppen från transporter från 200 g/km (2015) till 180 g/km, genom följande åtgärder;
– Förhandla med befintlig leverantör om tillgänglighet att tanka miljövänligare Diesel som HVO 100 eller likvärdig.
– Regelbundna repetitionsutbildningar i Sparsam körning för all personal. Utbildning till nyanställda inom 1 år från anställning.
– Installera motorvärmare i två av servicebilarna.
– Väl planerade körningar till och från dom olika projekten samt planering av inköp för att undvika extra körningar.

Miljöaspekt: Avfall
Mål 2: Minska andelen blandat avfall (avfall till sortering) med 5 % jämfört med 2015 genom följande åtgärder;
– Repetitionsutbildning i sophantering för all personal.

Miljöaspekt: Minskad resursförbrukning
Mål 3: Minska kontorspappersförbrukningen med 3 % jämfört med 2015, genom följande åtgärd;
– Spara dokument digitalt i den mån det är möjligt, istället för att skriva ut.
– Skriva ut dubbelsidigt i den mån det är möjligt.

Miljöaspekt: Positiv miljöpåverkan
Mål 4: Arbeta aktivt för en positiv miljöpåverkan, genom följande åtgärder;
– Minska produkter som är betecknade som riskminskningsämnen i kemikalielistan från 10 st till 5 st (dvs minska med 50 %).
– Den 31 dec 2015, var åtta st av 49 kemikalier miljömärkta (16,3%). Målet 2016 är att 12 st av 49 kemikalier  är miljömärkta (24,4%).
– Inköp av miljövänliga byggmaterial och produkter i största möjliga mån. Påverka leverantörerna att ta fram miljövänliga alternativ.

 

 Tumleheds Bygg Miljöpolicy Tumleheds Bygg AB