Miljö

Miljö

Tumleheds Bygg AB är sedan 2003 miljödiplomerade av Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, vilket innebär att vi uppfyller kraven i Svensk Miljöbas kravstandard.

Genom att gå från ord till handling i miljöarbetet, visar företaget föredömlig framsynthet och ansvarskänsla. Miljöarbetet är ett viktigt steg på vägen mot en bättre miljö i Sverige och resten av världen.

Miljöplan 2018

Miljöaspekt: Utsläpp i samband med egna transporter
Mål 1:
Minska koldioxidutsläppen/km med 5 % jämfört med 2017.
Minska koldioxidutsläppen/omsatt tkr med 5 % jämfört med 2017.
Åtgärder för att nå målet:
– Utbildning i sparsam körning.
– Tanka diesel med förnybart innehåll.
– Ej öka antalet fordon när antalet anställda ökar.
– Planera arbetsdagen.

Miljöaspekt: Avfall
Mål 2: Minska mängden blandat avfall i ton med 2 % jämfört med  2017.
Minska mängden blandat avfall i relation till omsättning med 5 %.
Åtgärder för att nå målet:
– Fortlöpande utbildning inom avfallshantering.
– Se över möjligheten att öka antalet avfallsfraktioner (avfall till sortering).

Miljöaspekt: Leverantörer/Entreprenörer/Transportörer
Mål 3: 90 % av våra största leverantörer, transportörer och entreprenörer ska ha ett implementerat miljöledningssystem.
Åtgärder för att nå målet:
– Vid samarbete med ny leverantör/ue informeras denna om vårt miljöarbete och uppmanas fylla i utskickad miljödeklaration.
– Kontinuerlig uppföljning via utskick av miljödeklarationer.

Miljöaspekt: Minskad resursförbrukning
Mål 4: Minska antalet pappersutskrifter med 5  % jämfört med 2017.
Minska antalet pappersutskrifter i relation till omsättning med 10 % jämfört med 2017.
Åtgärder för att nå målet:
 – Informera samtliga medarbetare om vikten av att inte skriva ut i onödan.
– Säkerställ att dubbelsidig utskrift sker per default.

  Miljöpolicy Tumleheds Bygg AB
Miljödiplom Tumleheds Bygg AB